ДАЕСЕФ  

Интегрира потенциали в областта на химическата индустрия, електрониката и машиностроенето с цел инвестиции в производство и на високотехнологични продукти, предимно за европейските и азиатски пазари.
 Водеща компания в областта на полимерните фолиа и опаковки.

Цели на компанията:

  • Висок контрол на качеството
  • Модернизиране на технологиите
  • Разработване на нови продукти
  • Модерен мениджмънт
  • Екипна работа
  • Висок професионализъм
  • Иновации


Сравнение на продукти